Om de energietransitie te versnellen én te doen slagen hebben we meer diversiteit nodig. Diversiteit bedoelen we niet alleen qua gender, maar juist ook voor andere ideeën, intercultureel en intergenerationeel, diversiteit in achtergrond, opleiding en ervaring van de mensen. Met het grote tekort aan arbeidskrachten in de energietransitie, en het lage aandeel van vrouwen in deze sector was er alle reden hier op 11 november gezamenlijk over te praten tijdens het Women in Energy evenement bij het KIVI in Den Haag.

Met een uitverkochte zaal kijkt de organisatie terug op een succesvolle editie waarin ruim 120 aanwezigen in een open en constructieve sfeer konden discussiëren over het vraagstuk hoe we het aandeel vrouwen in de energietransitie kunnen vergroten.

Het ochtendprogramma werd gestart met een foto van de delegatie van COP27, de klimaattop van de Verenigde Naties die tijdens het evenement in Sharm el Sheikh in Egypte plaatsvond. Deze foto benadrukt dat de energietransitie door mannen gedomineerd wordt.

Hoe komt het dat de instroom van vrouwen in de energietransitie zo laag is en de uitstroom relatief hoog, hoe kunnen we het aandeel vrouwen vergroten en waar lopen (jonge) vrouwen tegenaan als zij de entree of overstap maken naar deze sector?

Dit waren de voornaamste vragen die tijdens het Women in Energy evenement aan bod kwamen. Dagvoorzitter Martine Witteveen, van Zaken die Zin geven, riep de aanwezigen in de zaal, bestaande uit studenten, young professionals, medior, senior en C-level professionals, daarbij op om deze dag niet alleen te gebruiken om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen, maar ook om elkaar te helpen en samen te werken.

Marsha Wagner, Programma Directeur Human Capital Agenda bij Topsector Energie, trapte het evenement af met een belangrijke boodschap naar de vrouwen in de zaal: “Wat nodig is zakelijkheid. Vrouwen zijn eerder geneigd af te zien van solliciteren als er skills gevraagd worden waarvan zij denken dat zij die niet of niet goed genoeg beheersen. Terwijl dat juist een start moet zijn van een onderhandeling. De arbeidsmarktkrapte is zo groot, dat het voor bedrijven steeds belangrijker wordt hun functies passend te maken voor de arbeidsmarkt. Hier ligt dus een kans om meer vrouwen aan de slag te krijgen in de energietransitie.”

Cultuurverandering nodig

Hierna was het de beurt aan C-level professionals als Marjolein de Gorter-Manhoudt, Directeur Grote Projecten bij TenneT en Sarike van Wette, Directeur Onderhoud en Storingen bij Alliander, om te delen hoe zij de weg hebben ervaren naar het bereiken van een management functie.

Sarike: “Als we het hebben over ‘women in energy’ en over de energietransitie opdracht die er ligt, dan hebben we het ook over de geldende cultuur en normen en hoe vrouwen zich daartoe verhouden. Vaak wordt verwacht dat je wordt zo als de bestaande leiders, nog veelal de ‘blanke man’. Zeker als jonge professional, of niet technische vrouw wordt je niet altijd even serieus genomen. We moeten ons daarom bewust zijn dat we ons natuurlijk en vanuit eigen kracht mogen presenteren, maar we moeten ook weten wie we tegenover ons hebben zitten.”

Marjolein: “We hebben een cultuurverandering nodig, zodat je op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerkt. En dat je juist gebruik maakt van elkaars kwaliteiten, onafhankelijk van gender, want de energietransitie vraagt een frisse blik op bestaande uitdagingen. Een mannelijk ingenieur is niet beter dan een vrouwelijke. Beide zijn nodig om de enorme maatschappelijke opdracht te realiseren. En daarbij is de uitdaging dat zowel mannen als vrouwen voldoende ruimte hebben om hun talenten in te zetten, allen als ingenieurs op zoek naar nieuwe oplossingen.

Om die gevestigde cultuur te veranderen moet het gesprek juist met mannen aangegaan worden, bevestigen beide vrouwen.

Lage instroom en hoge uitstroom in energietransitie

Nederland staat wat betreft genderdiversiteit niet hoog op de wereldlijst van landen en is zelfs gezakt. Dit wordt gereflecteerd in een lage instroom en hoge uitstroom van vrouwen in de energietransitie. Hierover gingen Anouk Creusen, Directeur bij 75inQ, en Sahar Yadegari, Directeur-bestuurder bij VHTO, het Expertisecentrum voor genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, met elkaar over in gesprek. Beiden zijn aanjagers voor genderdiversiteit.

Sahar: “Als je het hebt over mannen en vrouwen in een technische rol dan zijn we allemaal geneigd, ook de vrouwen, de prestaties van mannen als beter dan van vrouwen te beoordelen want zo zijn we van kinds af aan geprogrammeerd. Om dat te doorbreken moet je dat benoemen op de werkvloer.”

Volgens Anouk leggen we vaak te veel nadruk op techniek: “Als we het over energie hebben dan gaat het gesprek meteen naar techniek: we hebben meer techneuten nodig. Maar dat is maar deels zo. We hebben ook juristen, economen, mensen die zich op alle fronten voor die sociale, maatschappelijke en technische transitie gaan inzetten. Dat zijn niet allemaal techneuten. Daarnaast zijn die techneuten in Nederland (en dan met name witte, mannelijke technische professionals) op, deze groep is al aan de slag dus willen we echt versnellen, dan zullen we ook andere groepen actief moeten gaan betrekken bij de energietransitie. Dus ook vrouwen.”

Jonge generatie voelt meer urgentie

Else Noë, Projectmanager bij duurzame energie ontwikkelaar Windunie, en Anne Schipper, Projectmanager Renewables bij de gemeente Utrecht en voormalig voorzitter van Jong RES, vertelden hoe de energietransitie wordt ervaren door de huidige jongere generatie. Ook zij benadrukken dat een cultuurverandering noodzakelijk is. Zo deelden zij dat de jonge generatie een sterkere urgentie voelen om met spoed de energietransitie te verwezenlijken, gedreven door het besef dat zij, en de aanstaande generaties, met name de gevolgen van de beslissingen die nu worden gemaakt zullen ondervinden.

Else: “Ons systeem is complex en waar we doorheen moeten (energietransitie) vraagt veel van mensen. Collega’s en bestuurders die – misschien wel met dezelfde gedrevenheid –  al jaren strijden, geloven er soms niet meer in. Vooraf op de rem trappen in plaats van praten over onder welke voorwaarden we iets wél kunnen doen, en dat ook daadwerkelijk uitvoeren, daar heb je ons voor nodig (de jonge generaties). Des te meer reden om ruimte te bieden aan de jonge generatie en samen tot nieuwe oplossingen te komen die beter en sneller werken.

Opvallend daarbij is ook de roep om meer ruimte voor kwetsbaarheid. Punten die de oudere generaties wellicht meer mogen erkennen en de dialoog over zouden moeten aangaan, willen zij de jonge generaties enthousiast houden voor de energietransitie.

Dat deze onderwerpen leven onder vrouwen werd duidelijk door de sterke interactie van het publiek, met de sprekers maar ook onderling.

Middagprogramma met Workshops

Deze interactie werd in het middagprogramma doorgezet in de vorm van workshops met nuttige kennis en handvaten, geleverd door TenneT, Alliander, Windunie, Masterpiece, Talent voor Transitie, KIVI, Verden, Martine Witteveen, Climate & Energy Hub, EnergySwitch Zuid-Holland, 75inQ en Hadassah Vorm. Deelnemers kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan drie verschillende workshops, welke varieerden van loopbaan coaching, meet en greets met bedrijven en persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers konden drie verschillende workshops volgen.

Tijdens maar ook na het evenement konden alle deelnemers, sponsors en sprekers elkaar individueel en groepsgewijs vinden in de voor dit evenement beschikbaar gestelde Networkapp.

Organisatie & volgende editie

Women in Energy 2022 werd georganiseerd door 75inQ, Martine Witteveen, Brandmarion en Blue Green Feather. Wil je op de hoogte blijven over volgende edities? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de Women in Energy website of volg Women in Energy op LinkedIn.

Met dank aan onze sponsors en partners:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *